Girişimci Risk Alabilendir


 • 01.03.2017

  Girişimcilik, çevresel faktörlerden oluşan fırsatları kullanarak yeni fırsatlar yaratabilmektir. Piyasaya ekonomik düzeyde mal ve hizmet sunabilmek için üretim olanaklarını bulmak, bu anlamda örgütlenmek ve iş düzeninin gerektirdiği şirket ya da ortaklıklar kurmaktır.

  Girişimcilik ile ilgili, altı çizilecek bir gerçek; girişimcilere duyulan ihtiyaç, tüm dünya ekonomilerinin bir gerekliliğidir, olmazsa olmazıdır.

  Girişimci kişilik, insanlık tarihi boyunca varlığını sürdürmüş ve geliştirmiştir. İçinde bulunduğu ekonomiye dinamizm, canlılık, hareket ve bereket getirmiştir.

  Girişimci yenilikçidir, liderdir, yöneticidir ve girişimci pratik zekası olan bir karar alıcıdır. Bu detaylardan yola çıkarak, girişimci bir organizatör, işletme sahibi, zeki, hızlı düşünebilen, olgun, dengeli, hayal gücü ve öngörüsü olan, çok yönlü, kendini sosyal ve kültürel düzeyde, ekonomik bilgisi ile geliştiren kişidir.

  Girişimcilik genelde risk içerir ve pratikte kullanılan tanımına karşın yalnızca ekonomik amaca yönelik bir eylem ve düşüncenin anlatımına da yeterli değildir. Tarihe mal olmuş, yön vermiş, değer katmış pek çok olay ve dönem belli girişimlerin sonuçları olarak yaşanmış ve yaşanmaktadır.

  Amerika’dan kalkan uçak iki pervaneliydi ve Avrupa’ya doğru yola çıktı. Pilot Charles Lindbergh Atlas Okyanus’unu aşıp Fransa’nın Paris şehrine iniş yaptığında takvim yaprakları 21 Mayıs 1927 tarihini gösteriyordu.

  İstanbul’un fethine karar veren Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında, gemileri Tophane sırtından aşırıp Haliç’e indirdi. Böylesine bir hayal gücünün risk alma cesaretiyle birleşmesi Fatih’in lider kişiliğinde tarihe mal olmuş bir girişimdi.

  1960’lı yıllarda ABD’de “Hula Hoop” adeta bir salgın halini almıştı. Kısa zamanda tüm dünyada merak ve heyecan uyandıran bu çember çevirme oyununun plastik çemberleri ülkemize de getirildi. Rağbet görüp görmeyeceği başlangıçta belirsizdi. Tahtakale plastik üreticileri risk aldılar ve büyük çapta üretime giriştiler. Çocuk, büyük, genç, yaşlı herkes “Hula Hoop”u çok sevdi. Boş alanlar, sokaklar Hula Hoop çevirenlerle dolmaya başladı ve üreticiler çok güzel paralar kazandılar.

  Risk ile belirsizlik girişimcilikte birlikte yol alır. Öngörüsü olan ve cesaret eden kazanır. İşte girişimcilik!.. Girişimci bu önemli özelliğini genetik olarak doğuştan getirmiş olabilir. Ancak içinde bulunduğu ailenin, aldığı eğitimin, çevrenin ve sosyal ortamın etkisi de söz konusudur. Özellikle ailenin kültürü, aile bireylerinin birbirleriyle ve diğer insanlarla ilişkileri ve ailede girişimci olup olmaması çok önemli etkenlerdir.

  Global anlamda girişimcilerin iki ortak özelliği vardır. İlki, “Bir şeyi gerçekleştirme tutkusudur. İçindeki yeniliklerin öncüsü olabilme tutkusu, bir ressamın, heykeltraşın ya da bir yazarın tutkusu gibidir. Bu adeta insanı esir alan, sarhoş eden bir tutkudur.

  Girişimcilerin diğer ortak özelliği, başkalarının görmediği, göremediği fırsatları görüp, bunları iş fikrine dönüştürmek, risk almak, ilk adımı atabilmektir.

  Başkalarına daha olumlu yaklaşabilen, kolay dostluk kurabilen ve sempatik görünümlü kişiler girişimci olarak daha başarılıdırlar. İyi bir eğitim bu başarıyı daha da yükseltir. Başarı insan için manevi ihtiyaçtır, kendini kanıtlama yoludur. Bağlılık ve güç ihtiyaçları da kişinin psikolojik olarak ve sosyal konumu açısından manevi tatmin noktalarıdır.

  Girişimci kişilik yaratıcı kişilikten güç alır. Girişimciler genelde bağımsızlığa çok düşkün olurlar. Özgür hareket edebilme, karar alabilme ve kendini ifade edebilme, girişimcilere itici güç-motivasyon veren serbest hareket alanlarıdır. Girişimci hem kendi geleceğinin hem işinin ya da şirketinin geleceğini doğru analiz eder, mantıklı sonucu önceden bilir. Önsezisi çok güçlüdür. Piyasa boşluklarını görüp o yönde karar almada ve hareket etmede de kendine özgü sezgileri vardır.

  Girişimci her zaman yaratıcı ve yenilikçi olmak zorundadır. Yenilik bir gelişme ya da pazara sürülen yeni bir hizmet ve üründür. Girişimciler için her yeni sorun yeni bir çözüm ister ve bunun için de girişimci yaratıcılık yeteneğini gereğince kullanmak zorundadır.

  İlerlemek isteyen her girişimci, geçmiş hatalarını tarafsız bir gözle değerlendirmeli, dersler çıkarmalı ve edindiği tecrübeyi asla unutmamalıdır. Kendine güvenen, iyimser düşünce ve yapıya sahip girişimcilerin önü açıktır. Yenilik ve yenilikçi anlayış, girişimcinin temel adımıdır.

  Yenilik, yaşam düzeyi ve kalitesine artı değer katar. Yenilik bir süreçtir ve ondan yararlananların yaşamında olumlu etkiler yaratır. Yenilik ekonomik ve sosyal fayda sağlar, onu destekleyen, oluşumunu sağlayan ortama kültürel birikim ve güç katar.

  Dünyanın neresinde olursa olsun, bir girişimci sürekli öğrenmeye, kendini geliştirmeye, ekonomik-teknolojik-sosyal yenilikleri anlamaya ve zaman yitirmeksizin yaşamına adapte etmeye mecburdur. Çok da kolay değildir.

  Pek çok sorumluluğu üstlenmiş bir iş adamı olarak söyleyebilirim ki; rahmetli babam, “Her şey zamanında” ve “Reislik bilgidedir” gibi çok kısa bir kaç deyişi bana bir yaşama prensibi olarak öğütlemişti. İş hayatımda, aile ortamımda ve   sosyal ilişkilerimde   bu iki rehber sözcük ya da prensip bana çok şey öğretti ve kazandırdı.